John C
Experience: 27 teams
Totals: 20 points, 4 goals, 16 assists, 1 gwg
Best Season: 4 points, 0 goals, 4 assists, 0 gwg
Adult Dek - Regular Season
League Team G A P GWG
Fall 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -3 0 0 0 0
Summer 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Spring 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Winter 2023 - Group C #21 Steamrollers -1C - CHAMPS 0 0 0 0
Fall 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 CHAMPS 0 0 0 0
Summer 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -5 CHAMPS 0 0 0 0
Spring 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers 0 0 0 0
Winter 2022 - NHECHL (C) #21 Steamrollers -1C 1 0 1 1
Fall 2021 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -3 0 2 2 0
Summer 2021 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Spring 2021 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -6 0 0 0 0
Winter 2021 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -5 0 0 0 0
Fall Nov/Dec 2020 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Fall Sept/Oct 2020 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -7 0 2 2 0
Summer June 2020 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Winter 2020 - Group D #21 Steamrollers -2 0 2 2 0
Fall 2019 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -1 1 1 2 0
Spring 2019 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Winter 2019 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -2 0 1 1 0
Fall 2018 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 1 1 0
Summer 2018 - NHMAHL (D3) WEST #21 Steamrollers -1 0 0 0 0
Spring 2018 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Winter 2018 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -5 0 0 0 0
Fall 2017 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -1 1 0 1 0
Summer 2017 - NHQMJHL (D2) #21 Steamrollers - 7 1 0 1 0
Spring 2017 - NHQMJHL (D1) WEST #21 Steamrollers - 2 0 4 4 0
Winter 2017 - NHQMJHL (D1) #21 Steamrollers - 6 0 3 3 0
Adult Dek Regular Season Career Totals:
4 16 20 1

Adult Dek - Playoffs
League Team G A P GWG
Fall 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -3 0 0 0 0
Summer 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Spring 2023 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 0 1 1 0
Winter 2023 - Group C #21 Steamrollers -1C - CHAMPS 0 0 0 0
Fall 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 CHAMPS 0 0 0 0
Summer 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -5 CHAMPS 0 0 0 0
Spring 2022 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers 0 0 0 0
Winter 2022 - NHECHL (C) #21 Steamrollers -1C 0 0 0 0
Fall 2021 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -3 0 0 0 0
Summer 2021 - NHUSHL (D2 West) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Spring 2021 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -6 0 0 0 0
Winter 2021 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -5 0 0 0 0
Fall Nov/Dec 2020 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Summer June 2020 - NHUSHL (D2) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Fall 2019 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -1 0 0 0 0
Spring 2019 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Winter 2019 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -2 0 0 0 0
Fall 2018 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Summer 2018 - NHMAHL (D3) WEST #21 Steamrollers -1 0 0 0 0
Spring 2018 - NHUSHL (D3) #21 Steamrollers -4 0 0 0 0
Winter 2018 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -5 0 0 0 0
Fall 2017 - NHUSHL (D4) #21 Steamrollers -1 0 0 0 0
Summer 2017 - NHQMJHL (D2) #21 Steamrollers - 7 0 0 0 0
Spring 2017 - NHQMJHL (D1) WEST #21 Steamrollers - 2 0 0 0 0
Winter 2017 - NHQMJHL (D1) #21 Steamrollers - 6 0 0 0 0
Adult Dek Playoffs Career Totals:
0 1 1 0